Lean

Als er over Lean wordt gesproken, valt al snel de term ‘Toyota Productie Systeem (TPS)’. In de Japanse fabrieken van Toyota is vanuit een Japanse cultuur en historie de basis voor een verbetermethode gelegd die ‘tijd’ als erg schaars beschouwt. Met tijd moet dus zuinig worden omgegaan. Snel toegevoegde waarde leveren aan de klant vormt een van de belangrijke drijfveren in deze methode.

Omgevingen waarin deze methode met haar tools goed kunnen worden toegepast, kenmerken zich door:
– productie van discrete producten; het productieproces van het eindproduct is veelal goed te volgen met het blote oog. In deze omgevingen is er vaak sprake van intensieve (interne) logistiek.
– de situatie dat mensen in verhouding veel waarde toevoegen in het productieproces; bijvoorbeeld assemblage processen, dienstverlenende processen of processen op kantoor (transactioneel).
– eindproducten bestaan in veel varianten waarbij de behoefte vanuit de klant in aantallen/volume sterk varieert.

De uitdaging in een “Lean omgeving” is het bouwen van een cultuur waarbij verliezen worden weggenomen met als doel het creëren van flow.

Een lean methodiek in optima forma is LCIA – Low Cost Intelligent Automation. Deze methode wordt door EwP met succes toegepast in assemblage processen waar kwaliteit achterblijft of waar een toename in productvarianten en grotere variatie in behoefte vanuit de klant met de bestaande processen niet meer te volgen is. LCIA kenmerkt zich door kortdurende ontwikkelingsprocessen van  eenvoudige en uiterst rendabele automatisering van de assemblage processen: ‘automatiseer daar waar nodig en als je dan moet automatiseren houd het zo eenvoudig mogelijk’.
Kern van deze methode is het optimaal benutten van de ‘hardware’: accuraatheid en repetitie, in combinatie met het optimaal benutten van de kracht van de mens: intelligentie en flexibiliteit.