Joeri de Beer studeerde Werktuigbouwkunde en Technische bedrijfskunde aan de HTS in Tilburg. Vanuit beide opleidingen kwam hij direct in aanraking met het vakgebied “continu verbeteren”. Na zijn afstuderen bij Goodyear Aviation Tires, trad hij daar ook in dienst en vervulde hij daar diverse rollen zoals CI-, productie-, en manufacturing manager. Tijdens deze periode behaalde hij zijn certificering als Lean/TPM Specialist, Black Belt, Lean Master en Master Black Belt. Vanuit deze verbeterprincipes ondersteunt nu hij bedrijven bij het identificeren van een nieuwe stap, telkens weer een (kleine) stretch, het uitdagen van de status quo. Je hoeft tenslotte niet ziek te zijn om beter te worden… Zijn aanpak kenmerkt zich door 4 kernwaarden (meesterschap, zingeving, autonomie & verbinding). Zo wil hij bijdragen aan het realiseren van concrete uitdagingen op de werkvloer door de proceseigenaren. Het ultieme resultaat is het “zien & ervaren van trots binnen de verbeterteams”, waarbij mensen groeien en tegelijker tijd de resultaten verbeteren.

Rob Brauers studeerde Luchtvaart Technische Bedrijfskunde aan de TU Delft. Na zijn studie is hij in verschillende operationele rollen werkzaam geweest. Sinds 1997 heeft hij CI-programma’s geïmplementeerd bij een scala aan opdrachtgevers. Met zijn diepgaande, praktische kennis van TPM, Lean en Operational Excellence is hij in staat om bedrijfsprocessen snel en grondig “te lezen” en te verbeteren. Zijn werkwijze is gericht op de ontwikkeling van het individu, het team en de organisatie, waarbij harmonie en samenwerking centraal staan. Door training en coaching van zowel management als werkvloer ondersteunt hij organisaties bij de ontwikkeling van een duurzaam verbeterprogramma. Door zijn rust en open houding komt Rob makkelijk in verbinding. Vanuit zijn empathisch vermogen en coaching vaardigheden is hij in staat om de benodigde persoonlijke groei en teamontwikkeling effectief te ondersteunen.

Onze samenwerkingspartners

Marco Zwart studeerde Bedrijfskunde en Management van Verandering aan de RSM Erasmus Universiteit. Hij heeft jarenlange internationale ervaring als manager en begeleider van veranderingstrajecten in de procesindustrie. Daarnaast heeft hij dankzij zijn activiteiten in het openbaar bestuur ook ervaring met verandering in het publieke domein. In 2007 deed hij de personal mastery opleiding bij McKinsey en Mobius in de Verenigde Staten. Het optimaliseren van organisaties en het begeleiden van veranderingsprocessen met een open en analytische blik zijn zijn tweede natuur. In zijn aanpak staan oplossingsgerichtheid, samenwerking en wederzijds vertrouwen centraal. Zijn passie is de kansen en mogelijkheden van iedereen maximaal te benutten. Zijn hobby’s zijn reizen (bij voorkeur naar Scandinavië), varen, muziek en theater. Hij combineert de ervaring met bewustwording met het bestuderen van Oosterse (Boeddhistische) filosofie, psychologie en methodologie.

Ton Aerdts studeerde Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na het installeren en opstarten van een fabriek in het buitenland heeft hij sinds 1993 bedrijven over de hele wereld ondersteund in hun verbeterprogramma’s zoals Lean, TPM, Operational Excellence of 6 Sigma. De laatste jaren voornamelijk als ondersteuning voor het management in de verschillende niveau’s in de organisatie of het bij het opzetten van de gehele verbeterorganisatie voor internationale bedrijven. Zo was hij vanuit een externe organisatie de projectleider voor de opstart van het continu verbeterprogramma binnen DSM en heeft hij de eerste helft van 2016 Akzo Nobel ondersteund met de verdere uitrol van hun CI programma. Zijn aanpak kenmerkt zich zijn doortastendheid en directheid om zo de noodzakelijke ingrediënten voor de uitrol van een CI programma op zijn plaats te zetten. Hij maakt de combinatie tussen de harde gereedschappen en de zo mogelijk nog hardere softskills om verandering te krijgen….en te borgen.