Verbeteren gaat hand in hand met veranderen.

De uitgangspunten die in het verleden belangrijk waren, hebben geleid tot de huidige manier van werken en hebben de organisatie gebracht waar ze nu staat. Als je wilt verbeteren is het altijd de vraag of de uitgangspunten van toen nog steeds helpend zijn voor de toekomst. Grote kans dat de uitgangspunten van toen aangepast moeten worden. Door goed te begrijpen waarom je een verbetering wilt en samen ook de consequenties van de verandering wilt accepteren, heb je een grote kans dat de verbetering succesvol wordt.

Veranderprincipes

De veranderprincipes kunnen als leidraad dienen voor een positief veranderingsproces en een cultuur van continue verbetering binnen een organisatie. Ze benadrukken respect, positiviteit, passie en samenwerking als essentiële elementen voor succes

Bewust worden

Heb respect voor het verleden
Begrijp de historische context en waardeer de waardevolle lessen uit het verleden.

Start vanuit wat goed is
Identificeer en versterk bestaande sterke punten. Bouw voort op positieve elementen als basis voor verdere ontwikkeling.

Werk aan wat inspireert
Laat passie de drijvende kracht zijn. Werk aan doelen die inspireren, stimuleren en betrokkenheid bevorderen.

Bewust kiezen

Word gedreven door Passie voor Excellence
Alles kan beter! Het continue streven naar perfectie draagt er aan bij dat iedereen in de organisatie elke dag opzoek is naar (kleine) verbeteringen. Dit draagt bij aan het voortbestaan van de organisatie.

Pas een evenwichtige ontwikkeling van de Passion Swirl toe
Hanteer een integrale aanpak waarbij de ontwikkeling van de processen, het probleem oplossend vermogen en de ontwikkeling van de organisatie hand-in-hand gaan. Krachtig leiderschap kan deze ontwikkeling versnellen.

Bewust doen

Ontwikkel een verliesvrije manier van werken
Nul verliezen! Alles wat we doen voegt waarde toe (vanuit het oogpunt van de klant). Werk aan gestroomlijnde processen.

Breng iedereen op de hoogte
Volledige betrokkenheid! Betrek de juiste medewerkers bij de gevraagde verbetering. Verhelder het ‘waarom, hoe en wat’. Breng een duidelijk begrip van optimale methoden binnen de organisatie.

Zorg dat iedereen zinvol kan bijdragen
Zingevend werk! Zorg ervoor dat het voor elke medewerker helder is wat zijn/haar bijdrage is in het dagelijks werk en bij het verbeteren van dat werk.