Leiderschapsontwikkeling

//Leiderschapsontwikkeling
Leiderschapsontwikkeling2019-04-01T16:22:16+02:00

Hoe ontwikkel je leiderschap?

Leiderschap wordt vaak, bewust of onbewust, in verband gebracht met hiërarchie. Deze hiërarchie wordt op zijn beurt weer verbonden met opdrachten geven, en opdrachten uitvoeren zoals opgedragen. Leiderschap is echter veel meer. Leiderschap is ook het begeleiden van anderen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Zelf groeien en daarmee anderen helpen om te groeien is de ontwikkeling waarbij Excellence with Passion begeleidt en ondersteunt. Groei van individuen, teams en de gehele organisatie, dat is ook het leiderschap waar het om draait. Dit leiderschap is niet alleen gericht op het behalen van resultaat maar ook de ontwikkeling van processen om dit resultaat keer op keer te behalen.

De drijvende kracht achter de ontwikkeling van dit leiderschap is een ambitie van de organisatie als geheel maar zeker ook een van de ambitie van afzonderlijke individuen. Voor de leiders is het een uitdaging om deze ambities op elkaar af te stemmen en de organisatie vanuit principes en niet alleen regels en procedures verder te ontwikkelen.

Deze principes zorgen enerzijds voor veiligheid en vereisen anderzijds het terzijde zetten van oude/conventionele overtuigingen. Kortom lef en moed zijn de sleutelwoorden. Daarmee wordt het groeiproces spannend en uitdagend.

Het groeiproces waarbij Excellence with Passion ondersteunt, bestaat uit 4 fases.

  • Leiderschapsontwikkeling

Ontwikkel jezelf

Zelfontwikkeling beschouwen we als een serieuze en toegewijde bezigheid die, eenmaal aangevangen, niet meer stopt. Een ontwikkeling die gericht is op het streven naar perfectie vanuit de wetenschap dat mensen en dus ook jezelf nooit perfect zullen zijn. Het openstaan voor je eigen individuele ontwikkeling en het voortdurende karakter van deze ontwikkeling is hierbij een voorwaarde.

Deze ontwikkelingsfase is gericht op een diep begrip van de realiteit waar je zelf deel van uitmaakt. Dit begrip ontstaat door dagelijkse zelfreflectie op je tekortkomingen en mogelijkheden ter verbetering. Een diep respect voor senioren in je nabijheid, die zelf al hebben geïnvesteerd in hun eigen ontwikkeling en je dus iets kunnen leren, helpt je verder. Daarbij zul je  ‘verantwoordelijkheid’ intens moeten kunnen begrijpen; verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling maar ook voor die van anderen. Daarmee creëer je een brug naar de volgende groeifase.

Ondersteun de groei van anderen

Het doel van leiderschap is het creëren van meer leiders…

Dit begint bij het helder maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden op een visuele manier. Met het zichtbaar maken van deze verwachtingen en verantwoordelijkheden neem je als leider impliciet de verantwoordelijkheid op je voor de ontwikkeling van anderen om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. Dit is een van de moeilijkste en meest verwaarloosde aspecten van leiderschap.

Deze ontwikkeling van anderen, of training zoals je wilt, vindt zoveel mogelijk plaats op de werkvloer of in het feitelijke kantoorproces; dit om vaardigheden beter vast te kunnen houden en vervolgens verder uit te kunnen bouwen. Bij deze ontwikkeling zorgt de leider voor een veilige leeromgeving voor zowel de leerling maar ook voor de kwaliteit van het product of de dienst die er voor de klant wordt geleverd. Een gefaseerd leerproces gecombineerd met ‘tijd, rust en ruimte’ zorgen voor de groei. In dit groeiproces stimuleer je als leider het denken in opties door vragen te stellen op inhoudelijk gebied (trainer) maar ook op het vlak van persoonlijke groei van de ander (sensei).
Dit is ons beeld van een leider die anderen coacht en ontwikkelt.

Maak dagelijks verbeteren tot de norm

Zoals Peter Drucker het ooit in soortgelijke bewoordingen verwoordde: er is geen enkele organisatie die een veerkracht om te overleven kan ontwikkelen onder leiding van uitsluitend geniën of supermensen. Een organisatie moet zodanig worden ingericht dat de mensen erin goed met elkaar overweg kunnen onder het leiderschap van normale mensen.

De kern van zijn uitspraak betreft hierbij leiderschap vanaf de werkvloer! De werkvloer vormt de basis voor een aanwas naar senior leiderschap. Hiermee wordt verandering gedreven door mensen dicht bij de werkvloer; een verandering die dagelijks op meerdere plekken in kleine stappen plaatsvindt. Zo zorg je ervoor dat de energie voor verandering gericht wordt op de werkvloer en niet op een verandering die wordt nagestreefd door een individuele leider.

In deze fase leer je als leider om veranderingen in teamverband te laten ontstaan. Deze veranderingen zijn gericht op het wegnemen van verliezen en het blijvend elimineren ervan door middel van gestandaardiseerd werken en het continu verbeteren van deze standaarden met kleine stappen. Dit dagelijks verbeteren verhef je tot de norm, je maakt resultaten zichtbaar en viert het succes van het team. Standaarden helpen het team om veilig te werken en om afwijkingen tijdig te signaleren en gepaste actie te ondernemen. Als leider vervul je een voorbeeldfunctie door afwijkingen van standaard of doelstelling niet te accepteren en verbeteringen te initiëren en gericht te sturen.

Lijn de verbeter-initiatieven uit

In deze fase zijn leiders in staat om de bedrijfscultuur en ook de ambitie van de organisatie op een authentieke manier uit te dragen. Concreet betekent dit dat leiders in staat worden gesteld om op basis van ambitie van de organisatie deze door te vertalen naar zowel resultaat- als ontwikkelgebieden in de organisatie.

In deze fase leren leiders om verbeteractiviteiten op realistische wijze op deze resultaat- en ontwikkelgebieden af te stemmen. Uitermate belangrijk hierbij is de ontwikkeling van het vermogen om het ‘Wat’ en het ‘Hoe’ van elkaar te scheiden en op een prettige wijze met de teams te onderhandelen over de randvoorwaarden. Vervolgens, en dit is moeilijk voor leiders, deze teams alle ruimte te geven om ‘hun ding te doen’ en ze uiteindelijk op een podium te zetten om hun succes met de rest van de organisatie te vieren.

Haalt u al het meeste uit uw organisatie?

Maak een afspraak