DEZE ORGANISATIES HEBBEN WIJ AL GEHOLPEN

Excellence with Passion streeft ernaar om organisaties op een juiste manier bij te staan met het werken aan blijvende verbeteringen van het werkproces. Wij delen graag onze succesverhalen, zodat u een goed beeld kan krijgen van wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Sif Group

Sif Group is leidend in offshore funderingen voor windturbines en olie- en gasplatformen. Sif heeft productielocaties in Roermond en op de Maasvlakte in Rotterdam. Door de toenemende vraag naar windturbines neemt de vraag naar funderingen toe en daardoor ook de behoefte aan een hogere output.

Uit het shopfloor assessment, uitgevoerd door het EWP-team, bleek dat door de grote productvariatie er grote verschillen in bewerkingstijden waren. Het gevolg daarvan was dat de voorraden tussen de bewerkingsstations sterk op en neer schommelde en daarmee de doorlooptijd. De bottleneck stond vaak stil door te weinig vakbekwaam personeel, storingsgevoelige machines en onvoldoende aan- en afvoer van materiaal. De output bleef daardoor achter. Door de onvoorspelbare productie was de regellast voor de productieleider en halcoördinatoren hoog.

Lees het hele verhaal

Bakkerij Fuite

Van een kleine dorpsbakker is Bakkerij Fuite getransformeerd naar een moderne, grote brood- en banketbakkerij waar innovatie hoog in het vaandel staat. Supermarkten en afnemers in de foodservice worden met de beste producten en een professioneel advies bediend. De moderne faciliteiten zorgen ervoor dat ze snel kunnen inspelen op de vraag en de beste kwaliteit en versheid garanderen. Hoe complex de vraag ook is.

In 2011 heeft Operationeel Directeur Klaas Fuite de ambitie uitgesproken om een World Class bakkerij te worden. In de voorgaande jaren zijn de faciliteiten gemoderniseerd. In de volgende fase stond voor Fuite centraal de processen verder te optimaliseren, door de organisatie te ontwikkelen en het creëren van probleemoplossend vermogen.

Lees het hele verhaal

Kobus Personeel & Organisatie

Kobus denkt en werkt mee aan de oplossing van personele vraagstukken en uitdagingen in de AGF. Van advies tot bemiddeling. Van opleiding tot poolmanagement. Vanuit een diepgaande kennis van de sector en geloof in goed werkgeverschap helpen zij opdrachtgevers en kandidaten met een proactieve, enthousiaste en altijd resultaatgerichte benadering. Vooral bij bedrijven die te maken hebben met seizoendrukte nemen zij regelmatig de planning over. Kobus heeft de beschikking over verschillende pools waarmee zij pieken en dalen in de personeelsbehoefte van opdrachtgevers op kunnen vangen. Dit totaal concept is dermate succesvol dat opdrachtgevers een groeiende vraag naar kandidaten hebben. Door deze groeiende vraag is de behoefte ontstaan om de interne processen van Kobus verder te professionaliseren waarbij een stevige bottom-up beweging zou worden gecreëerd.

Lees het hele verhaal