Verbetermethoden

//Verbetermethoden
Verbetermethoden2019-04-04T16:43:04+02:00

DE VERSCHILLENDE VERBETERMETHODEN

INTRODUCTIE

Sinds de introductie van TPM in Nederland eind jaren ’80 – begin jaren ’90 – een introductie overigens waar diverse partners van EwP in belangrijke mate aan hebben bijgedragen – zijn er legio methoden geïntroduceerd en ontwikkeld om processen in organisaties te verbeteren en meer toegevoegde waarde voor de klant en de organisatie te creëren.

De invalshoek en toolset van deze methoden verschillen, maar de basis is hetzelfde. Of je nu vanuit toegevoegde waarde, kwaliteit, tijd of betrouwbaarheid een procesverbetering aanvliegt, als een van deze succesfaktoren uiteindelijk ontbreekt, is alle moeite voor niets geweest.

De basis van deze methoden wordt gevormd door een toekomstige situatie (ambitie), huidige situatie (probleem) en ‘gap’ (uitdaging). De werkwijze bestaat uit het wegnemen van obstakels die het overbruggen van de ‘gap’ in de weg staan.

Wanneer een probleem vanuit een conventionele manier wordt aangepakt dan leidt dat vaak tot harder werken of meer van hetzelfde doen. De EwP methode is gebaseerd op het verbinden van de ontwikkeling van processen met de ontwikkeling van mensen. Deze verbinding kan uitsluitend tot stand komen met voldoende probleemoplossend vermogen van de organisatie. Bij het verbinden van deze stromen doorlopen wij continu de fasen: bewust worden > kiezen > doen; dit levert blijvend gewenst resultaat en dit leidt tot meer plezier in het werk.

In plaats van een keuze te maken voor één van de verbetermethoden zoals TPM, Lean, 6 Sigma, QRM of Monozukuri, stemmen wij onze aanpak, werkwijze en tools af op de situatie en cultuur van de organisaties die wij ondersteunen. Onze ervaring laat zien dat dit succesvoller en productiever is dan omgekeerd. Met onze uiteenlopende expertises ondersteunen wij elke organisatie, groot of klein, naar World Class niveau.