Gepassioneerde
medewerkers
‘Quality People
Probleemoplossend
vermogen
Lerende organisatie
Excellente processen
Verliesvrije processen
Excellence
with

Passion

Homepage 2018-07-12T16:25:48+00:00

Dienstverlening

Excellence with Passion staat voor het excellent ondersteunen van de klant op weg naar Operational Excellence. Met passie en veel plezier hebben wij sinds 1991 diepgaande kennis en ervaring opgedaan met procesverbetering door het toepassen van Lean, TPM, Six Sigma en verandermanagement binnen productiebedrijven. Onze ontwikkeling als professionals en onze brede ervaring stellen wij graag ter beschikking aan organisaties die de weg naar Operational Excellence willen inslaan.

Expertise

Onze expertise is om continu verbeteren te verankeren in productiebedrijven door proces verbeteren onderdeel te maken van de cultuur. Onze aanpak is erop gericht om een organisatie te creëren waarin iedereen elke dag een kleine of grote procesverbetering doorvoert. Doordat iedereen elke dag bij het oplossen van problemen wordt betrokken, zullen het individu, het team en de organisatie groeien en zullen er robuuste processen worden ontwikkeld.

Aanpak

Excellence with Passion geeft advies, training en coaching. Daarnaast vullen we vanuit een interim managementrol zowel lijnfuncties als ondersteunende functies in. De adviseurs, trainers en coaches van Excellence with Passion hebben jarenlange ervaring en weten wat werkt en wat niet, maar bovenal “waarom het werkt”​ en “wanneer wat te doen”.​ Zo kunnen wij u ondersteunen op weg naar een Excellente onderneming waar mensen passie hebben voor hetgeen ze doen.

Onze visie op (duurzame) organisaties

Een organisatie bestaat uit mensen en processen. Als de mensen in een organisatie zich kunnen blijven ontwikkelen en met plezier naar het werk komen, zullen zij elkaar blijven inspireren. Deze inspiratie is nodig om de processen verliesvrij aan te laten sluiten bij de behoefte van de klanten, de organisatie en de maatschappij.

Een duurzame organisatie ontstaat door continu met verbeteren bezig te zijn. Onze ervaring is dat dit optimaal en blijvend is als de ontwikkeling van de mensen en de processen stap voor stap, gebalanceerd en synchroon verloopt. Dit verbeterproces start bij de behoeften van u en uw klanten.

De lerende organisatie/probleemoplossend vermogen

Het hoge tempo waarmee deze behoeften vandaag de dag veranderen vraagt een organisatie die flexibel en veerkrachtig is. Door een cultuur te creëren waarin iedereen elke dag actief is met het oplossen van de problemen en het aangaan van uitdagingen ontstaat een lerende organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat het probleemoplossend vermogen in de organisatie de verbindende schakel vormt om te komen tot excellente processen en gepassioneerde medewerkers.

Onze opleidingen om het probleemoplossend vermogen van uw organisatie te vergroten:

Realisatie van uw ambitie

Het belang van ambitie wordt vaak onderschat als het gaat om veranderen. Verandering is geen doel op zich, maar is nodig om een verbetering te kunnen realiseren.
Veranderen betekent keuzes maken. Als het kiezen plaatsvindt aan de hand van principes ontstaat ruimte om de beoogde verbetering daadwerkelijk te realiseren. De ontwikkeling van leiderschap en ondersteunende systemen is hierbij cruciaal.

Lees meer

MAG het ietsje meer zijn?

Wie wil veranderen, doet er verstandig aan eerst zichzelf te leren kennen. Dit betekent kijken naar het zichtbare (Gedrag), maar vooral ook naar datgene wat niet te zien, maar wel belangrijk is om succesvol en blijvend te veranderen (Attitude en Motivatie).

EwP maakt verandering mogelijk door organisaties, teams en/of individuen een spiegel voor te houden, inzichtelijk te maken wat bereikt kan worden en te ondersteunen bij de ontwikkeling ernaartoe. Door de jarenlange ervaring met veranderingsprocessen weten de mensen van EwP als geen ander dat voor succesvolle blijvende veranderingen een gedegen begrip van de diepere motivatie van alle betrokkenen nodig is…

Lees meer

Workshop

Vrijdag 14 september 2018
Blijvend verbeteren:
Bewust worden, Kiezen & dan Doen!

“In één dag tot de kern van een compleet verbeterprogramma, héél sterk!” – Karel Pompen, CoorsTek

Naast een helder beeld van wat Excellence with Passion te bieden heeft, neemt u ook direct toepasbare inzichten mee naar huis om uw eigen proces van continu verbeteren te versterken.

Lees meer