Gepassioneerde medewerkers
Probleemoplossend vermogen
Excellente processen
Excellence with Passion

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN CONTINU VERBETEREN

WAT WIJ DOEN

Excellence with Passion ondersteunt klanten op weg naar Operational Excellence. Wij leren bedrijven hoe ze de bedrijfsprocessen constant kunnen verbeteren, door gebruik te maken van de passie en betrokkenheid van hun medewerkers.

Onze visie op verbeteren

WAT WIJ KUNNEN

Excellence with Passion streeft ernaar om organisaties op een juiste manier bij te staan bij continu verbeteren. Wij delen graag een aantal vraagstukken van onze klanten en onze succesverhalen, zodat u een goed beeld kan krijgen van wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Succesverhalen

ONZE REFERENTIES

EXCELLENCE WITH PASSION

HOE WIJ HET AANPAKKEN

Volgens onze visie vraagt verbeteren om een integrale benadering. Onze aanpak is gericht op het creëren van een lerende organisatie, in een continu verbeterende omgeving waarbij de bedrijfsprocessen in flow zijn.

Door processen meetbaar te maken wordt inzicht verkregen in de mate van procesbeheersing, maar ook in het verbeterpotentieel. Door onmiddelijke feedback, waarbij de procesinformatie wordt gedeeld en besproken met de medewerkers, ontstaat een omgeving waarin iedereen leert. Door probleemoplossend vermogen te ontwikkelen en systematisch in te zetten in het dagelijks verbeteren en het gericht verbeteren ontstaat een proces van continu verbeteren. De verbeteringen leiden tot stabielere processen en dragen bij aan de ontwikkeling van de individuele medewerker en de organisatie.

Onze Aanpak