Bakkerij Fuite

Transformatie naar een WCM-organisatie

Van een kleine dorpsbakker is Bakkerij Fuite getransformeerd naar een moderne, grote brood- en banketbakkerij waar innovatie hoog in het vaandel staat. Supermarkten en afnemers in de foodservice worden met de beste producten en een professioneel advies bediend. De moderne faciliteiten zorgen ervoor dat ze snel kunnen inspelen op de vraag en de beste kwaliteit en versheid garanderen. Hoe complex de vraag ook is.

In 2011 heeft Operationeel Directeur Klaas Fuite de ambitie uitgesproken om een World Class bakkerij te worden. In de voorgaande jaren zijn de faciliteiten gemoderniseerd. In de volgende fase stond voor Fuite centraal de processen verder te optimaliseren, door de organisatie te ontwikkelen en het creëren van probleemoplossend vermogen.

Transformatie van het productieproces

Als eerste zijn voor de twee productielijnen de machineverliezen(storingen, wachten, korte stops, gereduceerde snelheid, afval en herbewerking) geïdentificeerd door het opzetten van een OEE-meting. Parallel zijn ook de operators betrokken bij het organiseren van hun werkplek (5S) door het implementeren van kleine verbeteringen. Daarna zijn in kleine verbeterteams (SGA) de machineverliezen één voor één geanalyseerd en gereduceerd. De OEE van de productielijnen is hierdoor aanzienlijk gestegen en gestabiliseerd(van..% – naar..%). Op de Banketafdeling is de productiemethode veranderd van batchproductie naar flowproductie. De productiviteit is gestegen en het grondstofverlies gedaald.

Verbetering in effectiviteit en productiviteit van ondersteunende processen

Naast de productie zijn ook de ondersteunende processen geoptimaliseerd. Het productontwikkelingsproces is vereenvoudigd, daardoor is de doorlooptijd sterk gereduceerd. De effectiviteit van het onderhoudsproces is verhoogd door het professionaliseren van het preventief onderhoud. De operators worden verder ontwikkeld om vanuit autonoom onderhoud de machines nog betrouwbaarder te maken. Ook zijn verschillende “kantoor”-processen (orderintake, productieplanning en voorraadbeheer) geoptimaliseerd om de productiviteit te verbeteren.

Van functioneel naar procesgericht werken

Van grondstof (deegbereiding) tot eindproduct (verpakken) zijn waarde stromen gedefinieerd. Elke waarde stroom heeft een vast team van medewerkers dat in de dagelijkse operatie verantwoordelijk is voor hun productieproces (zelfsturend team). Ter ondersteuning van de teams is een Daily management systeem geïmplementeerd waarbij de dagelijkse prestaties de basis vormen voor het dagelijks verbeteren. Vanuit een aantal benoemde kerncompetenties is een ontwikkelingsproces voor de medewerkers opgezet om, naast de uitvoerende taken, ook de diverse regel- en verbetertaken uit te kunnen voeren.

 Coachend leiderschap

Het concept van zelfsturende teams vraagt om Coachend leiderschap. Zowel het managementteam als de teamleiders zijn opgeleid en getraind om coachend leiding te geven. Sturen vanuit visie, situationeel coachen en ontwikkelen van teams zijn belangrijke ontwikkelpunten geweest.

De medewerkers van Bakkerij Fuite hebben een gemeenschappelijk taal ontwikkeld en een manier van verbeteren eigen gemaakt waarbij problemen en uitdagingen op een constructieve manier worden opgepakt. De organisatie is daarmee in staat om hun processen snel en effectief aan te passen. Het omgaan met veranderingen is dankzij de transformaties de standaard is geworden.

Wilt u ook deel uitmaken van een succesverhaal?

Maak een afspraak