Gepassioneerde
medewerkers
Continu lerende
organisatie
Probleemoplossend
vermogen
Continu Verbeteren
Excellente processen
Continue waardestroom
Excellence
with

Passion

GESPECIALISEERD IN CONTINU VERBETEREN

Gespecialiseerd in verbeteren

Zodra verbeteringen in een organisatie blijvend zijn en ze als vanzelfsprekend de basis vormen voor de volgende, spreken we van continu verbeteren.

Net zoals mensen behoefte hebben aan groei en ontwikkeling, heeft de organisatie waar ze werken dit als geheel ook. Groei stelt haar in staat om zich continu te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving met daarin klanten, medewerkers, leveranciers, wet- en regelgeving, financiers en concurrenten. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en de impact ervan wordt er zeker niet minder om. Zo ontstaat de noodzaak om veranderingen sneller te laten plaatsvinden en dan wel op een manier waarbij de organisatie niet wordt overbelast.

Sneller aanpassen en tegelijkertijd de organisatie met haar medewerkers gezond houden klinkt als een onmogelijke opgave. Dat is het echter niet. Wanneer de juiste ingrediënten in de juiste volgorde worden gebruikt en iedereen met overtuiging zijn/haar rol daarin vervult, kan elk probleem blijvend worden opgelost. Zo verzekert de organisatie zich van een waardevolle toekomst.

Dat verbetering een verandering inhoudt is duidelijk. Maar wat gebeurt er in een organisatie als er een verandering plaatsvindt? En hoe zien we dat? Wat merken de klanten en medewerkers daarvan? En wat is hiervoor nodig?

Ontwikkeling van de organisatie

Persoonlijke groei Om medewerkers te binden en boeien is salaris onvoldoende. Wij hebben gezien dat medewerkers meer nodig hebben om gemotiveerd te raken. Door ze te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling van zowel de vakinhoudelijke als ook de verbetertechnische vaardigheden en kennis stijgt hun intrinsieke motivatie en kunnen ze met plezier maximaal presteren en groeien. Vanuit het perspectief van de medewerker zien wij de verandering van focus op persoonlijke groei als de meest essentiële verandering.

Teamwerk De meeste problemen in een organisatie, zelfs de technisch inhoudelijke, zijn niet meer door een individu op te lossen. Toch zien wij in organisaties veelvuldig individuele medewerkers voor uitdagingen gesteld die alleen maar frustratie en angst opleveren. Alleen teams waarin de kracht en kennis van de individuen worden gebundeld kunnen de actuele problemen in een organisatie blijvend oplossen. Dit vereist samenwerking, die geleerd moet worden en moet worden ondersteund door vaardige leiders. Vanuit het perspectief van de lerende organisatie zien wij dit als de meest essentiële verandering.

Ontwikkeling van de bedrijfsprocessen

De bedrijfsprocessen zullen moeten blijven aansluiten op wat de klant vraagt. Daarbij zijn de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid van je product of dienst belangrijk, maar ook de kosten die dat met zich meebrengt. In een maatschappij waarin korte levertijden steeds belangrijker zijn vraagt dit om robuuste, voorspelbare processen. Het verbeteren en managen van de bedrijfsprocessen blijft een continue uitdaging. Weten hoe je de procesvariatie (en die is er altijd!) kan managen en weten hoe je de procesverliezen kan reduceren zijn de belangrijkste voorwaarden. Vanuit het perspectief van procesbeheersing en procesverbetering zien wij dit als de meest essentiële verandering.

Continu verbeteren

De ontwikkeling van bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van organisatie verlopen niet vanzelf. Om te veranderen van ‘dagelijkse brandjes blussen’naar het blijvend oplossen van problemen door bronoorzaken weg te nemen, is het noodzakelijk om deze twee ontwikkelingen met elkaar te verbinden. Deze verbinding zorgt ervoor dat er dagelijks en continu wordt verbeterd. De basis hiervoor is gestandaardiseerd werken. Vanuit het perspectief van continu verbeteren zien wij dit als de meest essentiële verandering.

Ondersteunend leiderschap

Hoe reëel is het om te verwachten dat de leider altijd de oplossing heeft? Hoe reëel is het dat een leider denkt dat hij/zij altijd de oplossing moet hebben? In de praktijk zien wij deze situaties nog geregeld. Het blijkt niet realistisch om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. In de complexe wereld waarin wij leven is het onmogelijk voor een leider om altijd de oplossing te hebben en deze autoritair aan de medewerkers op te leggen. Deze manier van leiden haalt niet het beste uit de medewerkers. Hun potentieel wordt niet benut en de tevredenheid daalt. Door de medewerkers te voorzien van de juiste uitdagingen en de randvoorwaarden in te vullen om deze met succes aan te gaan, verschuift de rol van de leider van autoritair naar ondersteunend. Vanuit het perspectief van intrinsieke motivatie zien wij dit als de meest essentiële verandering.

Haalt u al het meeste uit uw organisatie?

Maak een afspraak