Gepassioneerde
medewerkers
Continu lerende
organisatie
Probleemoplossend
vermogen
Continu Verbeteren
Excellente processen
Continue waardestroom
Excellence
with

Passion

GESPECIALISEERD IN BEDRIJFSTRANSFORMATIES

Gespecialiseerd in bedrijfstransformaties

Zodra verbeteringen in een organisatie blijvend zijn en ze als vanzelfsprekend de basis vormen voor de volgende, spreken we van een bedrijfstransformatie.

Net zoals mensen behoefte hebben aan groei en ontwikkeling, heeftde organisatie waar ze werken dit als geheel ook. Groei stelt haar in staat om zich continu te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving met daarin klanten, medewerkers, leveranciers, wet- en regelgeving, financiers en concurrenten.Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en de impact ervan wordt er zeker niet minder om. Zo ontstaat de noodzaak om transformaties sneller te laten plaatsvinden en dan wel op een manier waarbij de organisatie niet wordt overbelast.

Sneller transformeren en tegelijkertijd de organisatie met haar medewerkers gezond houden klinkt als een onmogelijke opgave. Dat is het echter niet. Wanneer de juiste ingrediënten in de juiste volgorde worden gebruikt en iedereen met overtuiging zijn/haar rol daarin vervult, kan elk probleem blijvend worden opgelost. Zo verzekert de organisatie met behulp van transformaties zich van een waardevolle toekomst.

Dat transformatie een verandering inhoudt is duidelijk. Maar wat gebeurt er in een organisatie als er een transformatie plaatsvindt? En hoe zien we dat? Wat merken de klanten en medewerkers daarvan? En wat is hiervoor nodig?

Transformatie in Bedrijfsprocessen – van functioneel naar procesgericht

Wij hebben ervaren dat om klanten toegevoegde waarde te leveren, op tijd en met de juiste kwaliteit een functioneel ingerichte organisatie met elkaar onbewust tegenwerkende afdelingen al lang niet meer voldoet. De groeiende variatie in producten, steeds kortere levertijden en een toenemende noodzaak voor flexibiliteit vereisen een procesgerichte inrichting. Deze inrichting is er een waarbij afdelingsgrenzen niet meer bestaan, waar medewerkers vanuit de behoefte van de klant samen de juiste beslissingen nemen en met plezier hun werk uitvoeren. Vanuit het perspectief van de klant zien wij dit als de meest essentiële transformatie.

Transformatie in Ontwikkeling – van salaris naar groei

Om medewerkers te binden en boeien is salaris onvoldoende. Wij hebben gezien dat medewerkers meer nodig hebben om gemotiveerd te raken. Door ze te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling van zowel de vakinhoudelijke als ook de verbetertechnische vaardigheden en kennis stijgt hun intrinsieke motivatie en kunnen ze met plezier maximaal presteren en groeien. Vanuit het perspectief van de medewerker zien wij de verandering van focus op salaris naar groei als de meest essentiële transformatie.

Transformatie in Probleemoplossend Vermogen – van brandjes blussen naar continue verbeteren

De transformatie in bedrijfsprocessen en de transformatie in ontwikkeling verlopen niet vanzelf. Om te veranderen van ‘dagelijkse brandjes blussen’naar het blijvend oplossen van problemen door bronoorzaken weg te nemen, is het noodzakelijk om deze twee transformaties met elkaar te verbinden. Deze verbinding zorgt ervoor dat er dagelijks en continu wordt verbeterd. De basis hiervoor is gestandaardiseerd werken. Vanuit het perspectief van continu verbeteren zien wij dit als de meest essentiële transformatie.

Transformatie in Leiderschap – van autoritair naar ondersteunend

Hoe reëel is het om te verwachten dat de leider altijd de oplossing heeft? Hoe reëel is het dat een leider denkt dat hij/zij altijd de oplossing moet hebben? In de praktijk zien wij deze situaties nog geregeld. Het blijkt niet realistisch om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. In de complexe wereld waarin wij leven is het onmogelijk voor een leider om altijd de oplossing te hebben en deze autoritair aan de medewerkers op te leggen. Deze manier van leiden haalt niet het beste uit de medewerkers. Hun potentieel wordt niet benut en de tevredenheid daalt. Door de medewerkers te voorzien van de juiste uitdagingen en de randvoorwaarden in te vullen om deze met succes aan te gaan, verschuift de rol van de leider van autoritair naar ondersteunend. Vanuit het perspectief van intrinsieke motivatie zien wij dit als de meest essentiële transformatie.

Transformatie in Werken – van individuen naar teams

De meeste problemen in een organisatie, zelfs de technisch inhoudelijke, zijn niet meer door een individu op te lossen. Toch zien wij in organisaties veelvuldig individuele medewerkers voor uitdagingen gesteld die alleen maar frustratie en angst opleveren. Alleen teams waarin de kracht en kennis van de individuen worden gebundeld kunnen de actuele problemen in een organisatie blijvend oplossen. Dit vereist samenwerking, die geleerd moet worden en moet worden ondersteund door vaardige leiders. Vanuit het perspectief van continu verbeteren zien wij dit als de meest essentiële transformatie.

Transformatie in Cultuur – van wantrouwen en passiviteit naar loyaliteit en initiatief

Maar al te vaak zien wij dat in organisaties mensen meer óver elkaar, dan mét elkaar praten. Door een gebrek aan openheid en (fysieke) veiligheid ontstaat wantrouwenen passiviteit; een passiviteit die soms zelfs leidt tot ziekteverzuim. Door leiders te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling als leider, stellen wij ze in staat om alle medewerkers te laten ervaren dat ze erbij horen en dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de groei van de organisatie. Zo neemt hun loyaliteit toe en zullen ze initiatief nemen om dit ook daadwerkelijk te doen. Vanuit het perspectief van een lerende organisatie zien wij dit als de meest essentiële transformatie.

Haalt u al het meeste uit uw organisatie?

Maak een afspraak