Verbeterprincipes

Onze 50+ jaar praktijkervaring leert dat de prestaties van een bedrijf afhankelijk zijn van de mate van ontwikkeling van drie stromen binnen de organisatie:

  • Gepassioneerde medewerkers
  • Probleem oplossend vermogen
  • Excellente processen

Deze drie stromen grijpen op elkaar in en kunnen niet los van elkaar worden gezien; wij noemen dit de passsion swirl. Het werkt als een S-curve waarbij er telkens een of meerdere sprongetjes omhoog worden gemaakt. Achterblijven in de ene stroom blokkeert (op termijn) groei in de andere stromen. Organisaties zelf omschrijven dit vaak als “vastzitten”.

Om het groeiproces richting te geven, werken we telkens vanuit dezelfde verbeterprincipes. Een principe is ‘een overtuiging (attitude) die aan al iemands handelen (gedrag) ten grondslag ligt’. Het is een uitgangspunt van waaruit de vertaling gemaakt kan worden naar de eigen organisatie.
Principes zijn toetsbaar; zitten we nog op de juiste weg? Hoe werkt het wel bij ons? Wat kunnen we ervan leren? Wat maakt dat de resultaten achterblijven? De principes vormen een stevige basis om duurzaam te verbeteren.