OEE en de verbeter Swirls

Veel bedrijven gebruiken OEE. Slechts een gedeelte ervan haalt het maximale eruit. De bedrijven die OEE maximaal benutten zijn zich bewust van de potentie van OEE. Ze weten welke keuzes ze moeten maken en ze gebruiken OEE hierbij.

Bij de ontwikkeling van excellente, verliesvrije processen helpt OEE om de machine verliezen zichtbaar te maken. Het wegnemen van de beschikbaarheidsverliezen moet bijdragen aan een continue waardestroom. In combinatie met een maximale productiesnelheid ontstaat de mogelijkheid om Just In Time te leveren. Als dan ook nog eens de kwaliteitsverbeteringen in het proces worden ingebouwd (ingebouwde kwaliteit), wordt er optimaal gebruik gemaakt van OEE.

Bij de ontwikkeling van de medewerkers draagt OEE bij aan de bewustwording van de operators voor de machine en zijn verliezen. Zodoende wordt de intrinsieke motivatie van de medewerkers vergroot om verbeteringen te bedenken en implementeren. Door iedereen bij OEE te betrekken ontstaat er eigenaarschap en teamwork om verbeteringen door te voeren. Daarnaast draagt OEE bij aan de ontwikkeling van vakmanschap door het handelen van de operators en maintenance te koppelen aan verspillingen in het proces. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van OEE.

De ontwikkeling van processen en de ontwikkeling van medewerkers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbinding wordt gevormd door het probleemoplossend vermogen.

OEE draagt bij aan de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen omdat verliezen zichtbaar worden gemaakt en vervolgens in een gericht (PDCA) of dagelijks verbeterproces (SDCA) worden weggenomen. Door de OEE real-time zichtbaar te maken kan er snel geschakeld worden en erger worden voorkomen (onmiddellijke feedback). Door standaardisatie ontstaat een onherstelbare verbetering en daarmee wordt er optimaal gebruik gemaakt van OEE.

In hoeverre haalt u het maximale uit OEE? Vul onze scan in en u komt er snel achter: OEE scan