OEE Definitie en Begrip

Veel bedrijven gebruiken OEE. Slechts een gedeelte ervan haalt het maximale eruit.
De bedrijven die OEE maximaal benutten zijn zich bewust van de potentie van OEE en weten welke keuzes ze moeten maken. Ze gebruiken OEE niet alleen als management-getal maar vooral als getal voor de operators om bewust te worden van de machineverliezen. Ze stellen de OEE definities op met het gezamenlijke productieteam, ze weten hoe ze deze definities kunnen hanteren en ze hebben antwoord op de volgende vragen: Rekenen we een pauze waarbij de machine stil staat als verlies of als toegevoegde waarde? Wat is eigenlijk de maximale (ontwerp) snelheid van onze machine voor dit product? Wat is nu eigenlijk exact de kwaliteit die we moeten leveren? In de praktijk doen ze dit door vanuit principes de tijd, rust en ruimte te nemen om deze vragen te onderzoeken en te beantwoorden.

In hoeverre haalt u het maximale uit OEE? Neem gerust contact met ons op en u weet het snel!