Realisatie van uw Ambitie

/Realisatie van uw Ambitie
Realisatie van uw Ambitie 2018-07-12T09:27:17+00:00

Ambitie

Een ambitie is niets meer of minder dan het streven naar een resultaat in de (nabije) toekomst die aansluit bij de behoefte van de stakeholders. Ambitie vormt de drijvende kracht en de energiebron voor verandering. Als deze ambitie de intrinsieke motivatie – motivatie van binnen uit –  van de medewerkers in uw organisatie stimuleert, dan zullen zij deze verandering ondersteunen en hun bijdrage aan het realiseren van de ambitie als vanzelfsprekend leveren.

De rol van EwP bestaat uit ondersteuning bij het creëren van deze ambitie en het hierbij laten aansluiten van de intrinsieke motivatie van uw medewerkers.

Realisatie

Vanuit onze ervaring onderscheiden wij 2 vormen van verandering:
Een verandering die gepland/gestuurd wordt en die een volgtijdelijk karakter heeft. Daarnaast zijn er veranderingen die ontstaan als aanpassing op veranderende omstandigheden (emergente verandering).

De rol van EwP bestaat uit het bouwen van de vaardigheden en kennis in uw organisatie om beide vormen van verandering op een optimale en geborgde wijze te laten verlopen en op elkaar te laten aansluiten.

Principes als houvast

Voor beide vormen van verandering bieden principes een belangrijk houvast. Principes zijn richtlijnen bij het maken van keuzes. Verandering op basis van principes staat in de praktijk tegenover willekeurige keuzes in processen, die zonder enige richting vaak leiden tot ‘meer van hetzelfde’ in het hier-en-nu. De kracht van het kiezen/sturen op basis van principes is dat hiermee ruimte wordt gegeven aan de natuurlijke manier van veranderen; een verandering die minder energie kost en als plezieriger wordt ervaren.

EwP laat u en uw organisatie kennismaken met deze verbeter- en veranderprincipes en begeleidt u en uw medewerkers in het consequent toepassen ervan.

Ontwikkeling van leiderschap en ondersteunende systemen

Leiders hebben in het speelveld van ambitie en principes een cruciale rol.
Enerzijds doen ze dit door de ambitie en de voortgang helder en duidelijk te houden (voor organisatie, afdeling, team etc.) en anderzijds door met ‘leading by example’ het belang van het maken van keuzes op basis van principes te laten zien. Het leiden en werken op basis van principes is vaak moeilijk aangezien dit tegenstrijdig lijkt te zijn met bestaande overtuigingen en ervaringen. De juiste keuze en implementatie van ondersteunende systemen in uw organisatie helpen de leiders om deze verandering, ook bij hunzelf te vergemakkelijken.

EwP helpt de leiders in uw organisatie in een aantal fasen om, deze op principes gebaseerde wijze van veranderen, optimaal te ondersteunen. Parallel hieraan helpen wij uw organisatie om in de juiste volgorde en met draagvlak diverse ondersteunende systemen te ontwikkelen en vervolgens te implementeren.