Inspiratie Blog

/Inspiratie Blog
Inspiratie Blog 2018-07-12T09:31:35+00:00
1806, 2018

OEE en de verbeter Swirls

 

Veel bedrijven gebruiken OEE. Slechts een gedeelte ervan haalt het maximale eruit. De bedrijven die OEE maximaal benutten zijn zich bewust van de potentie van OEE. Ze weten welke keuzes ze moeten maken en ze gebruiken OEE hierbij.

Bij de ontwikkeling van excellente, verliesvrije processen helpt OEE om de machine verliezen zichtbaar te maken. Het wegnemen van de beschikbaarheidsverliezen moet bijdragen aan een continue waardestroom. In combinatie met een maximale productiesnelheid ontstaat de mogelijkheid om Just In Time te leveren. Als dan ook nog eens de kwaliteitsverbeteringen in het proces worden ingebouwd (ingebouwde kwaliteit), wordt er optimaal gebruik gemaakt van OEE.

Bij de ontwikkeling van de medewerkers draagt OEE bij aan de bewustwording van de operators voor de machine en zijn verliezen. Zodoende wordt de intrinsieke motivatie van de medewerkers vergroot om verbeteringen te bedenken en implementeren. Door iedereen bij OEE te betrekken ontstaat er eigenaarschap en teamwork om verbeteringen door te voeren. Daarnaast draagt OEE bij aan de ontwikkeling van vakmanschap door het handelen van de operators en maintenance te koppelen aan verspillingen in het proces. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van OEE.

De ontwikkeling van processen en de ontwikkeling van medewerkers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbinding wordt gevormd door het probleemoplossend vermogen.

OEE draagt bij aan de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen omdat verliezen zichtbaar worden gemaakt en vervolgens in een gericht (PDCA) of dagelijks verbeterproces (SDCA) worden weggenomen. Door de OEE real-time zichtbaar te maken kan er snel geschakeld worden en erger worden voorkomen (onmiddellijke feedback). Door standaardisatie ontstaat een onherstelbare verbetering en daarmee wordt er optimaal gebruik gemaakt van OEE.

In hoeverre haalt u het maximale uit OEE? Vul onze scan in en u komt er snel achter: OEE scan

904, 2018

OEE IJsberg

Veel bedrijven gebruiken OEE. Slechts een gedeelte ervan haalt het maximale eruit.
De bedrijven die OEE maximaal benutten zijn zich bewust van de potentie van OEE en weten welke keuzes ze moeten maken. Ze weten hoe ze hun processen moeten inrichten en hoe ze hun medewerkers kunnen ontwikkelen. In de praktijk doen ze dit door vanuit principes elke dag weer te werken aan het verbeteren van het probleem oplossend vermogen. Vaak betekent dit “eerst geloven dan zien”.

In hoeverre haalt u het maximale uit OEE? Vul onze scan in en u komt er snel achter: OEE scan

904, 2018

OEE Definitie en Begrip

Veel bedrijven gebruiken OEE. Slechts een gedeelte ervan haalt het maximale eruit.
De bedrijven die OEE maximaal benutten zijn zich bewust van de potentie van OEE en weten welke keuzes ze moeten maken. Ze gebruiken OEE niet alleen als management-getal maar vooral als getal voor de operators om bewust te worden van de machineverliezen. Ze stellen de OEE definities op met het gezamenlijke productieteam, ze weten hoe ze deze definities kunnen hanteren en ze hebben antwoord op de volgende vragen: Rekenen we een pauze waarbij de machine stil staat als verlies of als toegevoegde waarde? Wat is eigenlijk de maximale (ontwerp) snelheid van onze machine voor dit product? Wat is nu eigenlijk exact de kwaliteit die we moeten leveren? In de praktijk doen ze dit door vanuit principes de tijd, rust en ruimte te nemen om deze vragen te onderzoeken en te beantwoorden.

In hoeverre haalt u het maximale uit OEE? Vul onze scan in en u komt er snel achter: OEE scan